Co byste měli vědět o odvodnění umělé trávy

Co byste měli vědět o odvodnění umělé trávy

Umělá tráva nepotřebuje půdu, aby zůstala zdravá a zelená, což znamená, že si můžete užívat čistý povrch bez bláta bez ohledu na povětrnostní podmínky. Jak umělá tráva odvádí vodu?

Musím si pro svou umělou trávu pořídit samostatný odvodňovací systém?
Ve většině případů není třeba kupovat samostatný drenážní systém, a to z toho důvodu, že umělá tráva má vlastní velmi účinné řešení odvodnění.

Odvodnění umělého trávníku je navrženo tak, aby voda pronikala trávníkem skrze jeho stébla a stékala podkladem do spodní vody, stejně jako je tomu u běžného trávníku. Navíc umožňuje větší průchod vody podkladovou půdou než přírodní tráva.

Nejběžnějším typem podkladu umělého trávníku je podklad „děrovaný“, u něhož jsou drenážní otvory rozmístěny rovnoměrně skrz trávník, aby byl zajištěn rychlý odtok vody.

Díky své trvanlivosti, výkonnosti a ceně se používá již desítky let a zůstává jedním z nejoblíbenějších typů podkladů hojně využívaných v zahradách, na terénních úpravách a terasách.

Další typ podložky je 100% propustný a používá se většinou v trávnících pro domácí zvířata nebo na plochách vyžadujících velké odvodnění.

Přestože většina podkladů z umělé trávy velmi dobře odvádí vodu, špatné odvodnění stále některé lidi trápí, zejména v období dešťů. Problémy jsou obvykle způsobeny chybami při pokládce nebo přirozenými geologickými problémy.

Existuje řada důvodů, proč není umělá tráva správně nainstalována, nejčastěji se jedná o použití nevhodné výplně, která způsobuje ucpání drenážních otvorů, nebo o instalaci nevhodného základu.

Pokud jde o geologické podmínky, může se jednat o nerovný povrch, který způsobuje vznik přírodních kaluží, nebo o jílovitou půdu, která ztěžuje odvodnění.

Jak lze zabránit špatnému odvodnění umělé trávy?
Pokud žijete v oblasti s dobře odvodněnou půdou, nemusíte odvodnění plánovat, ale pokud měla vaše zahrada před instalací umělé trávy problémy s odvodněním, měli byste se poradit s montážním týmem, aby připravil vaši zahradu na co nejlepší odvodnění.

Za předpokladu, že příčina problémů s odvodněním souvisí s typem půdy, efektivní instalace umělé trávy problém vyřeší. Většinu geologických příčin špatného odvodnění zahrady lze odstranit vyrovnáním povrchu a nahrazením stávající zeminy vhodnějším drceným žulovým nebo kamenným podkladem.

Většinu problémů lze vyřešit instalací vhodného substrátu, takže není nutné instalovat nákladný drenážní systém. Pouze ve velmi extrémních případech může být v krajním případě nutné drahé odvodnění!

Náš tip: Pokud chcete profesionální instalaci umělé trávy, měli byste se podívat na stránky zoldkoronagarden.hu, kde si můžete objednat vysoce kvalitní umělou trávu i s instalací.

Pokud si chcete objednat drenáž umělé trávy na betonu
Umělou trávu lze instalovat na většinu povrchů, včetně betonu a dlažby. Vždy je důležité zvážit odvodnění a zkontrolovat, zda beton, na který trávu pokládáte, bude správně odvádět vodu. V ideálním případě by měl být v betonu malý spád, který umožní odtok vody.

Pokud beton nemá dostatečný odtok, doporučujeme vyvrtat do země otvory, ne příliš velké, ideální by bylo 16 mm. Po vytvoření otvorů by měly být vyplněny štěrkem, aby voda mohla odtékat a řádně se vsakovat.

Pokud máte pocit, že plocha potřebuje lepší odvodnění, můžete instalovat drenážní buňky, které usnadní pohyb vzduchu a umožní proudění vlhkosti pod trávníkem.

Zdrojem tohoto článku je internetový časopis smartnews.hu.